zaloguj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Wszystkich pobrań w sumie: 3 718, pobrania aktualnie dostępnych plików: 3 143

procedura KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi (/rozporzadzenia_2013/dla_malych_projektow-19-08-2013.pdf // 35.96 kB)

Informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi WoP dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, SW został zobowiązany na etapie autoryzacji WoP do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich Beneficjentów realizujących operacje w tym zakresie o konieczności zapewnienia aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

data publikacji: 02.09.2013, 18:34 // liczba pobrań: 10
data publikacji: 23.01.2013, 17:49 // liczba pobrań: 22
data publikacji: 23.01.2013, 17:51 // liczba pobrań: 16