zaloguj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Władze LGD

Status prawny LGD oraz data wpisu do KRS i numer w tym rejestrze

Status prawny LGD


Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Leader Suchy Las jest stowarzyszeniem działającym na zasadach ogólnych tzw. rejestrowym (lub zarejestrowanym). Posiada osobowość prawną. Działa zgodnie z założeniami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. Unia Europejska L277 z 21.10.2005, str. 1) oraz przyjętego statutu.


Data wpisu do KRS


Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2008-10-17.


Numer KRS


0000315848

Zarząd Stowarzyszenia Leader Suchy Las


Prezes Elżbieta Ławicka-Poplewska,
Wiceprezes Anna Małłek
Skarbnik Jakub Hadyński
Sekretarz Jacek Jankowski
Członek Zarządu Monika Kuberka


Komisja Rewizyjna


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Świerkowski
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Żółtowski Tomasz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Krzysztof Rakocy


Rada Programowa Stowarzyszenia


Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Joanna Czerna-Grygiel
Zastępca Przewodniczącej Rady Programowej Stowarzyszenia Piotr Białasik
Członkowie Rady:

Lechosław Napierała, Joanna Jackowska, Małgorzata Furmanowska,
Janusz Moszyński, Paweł Hadyński, Wojciech Korytowski, Przemysław Kwiatkowski,
Mirosław Stencel, Tomasz Dropikowski, Tomasz Burdziński


Liczba członków LGD Leader Suchy Las


Według stanu na dzień 10.02.2009 roku LGD Leader Suchy Las miała:

  • 62 członków będących osobami fizycznymi
  • 4 członków będącymi osobami prawnymi

Razem 67 członków Stowarzyszenia Leader Suchy Las

Wersja do druku Generuj PDF