zaloguj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Witamy na stronie LGD Suchy Las

Lokalna Grupa Działania Leader Suchy Las, to otwarte forum osób zorientowanych na partnerską współpracę w dążeniu do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnych zasobów społecznych, ekonomicznych, naturalnych, kulturowych i historycznych w rozwoju obszaru LGD i w efekcie poprawy jakości życia mieszkańców. Współpraca partnerów reprezentujących różne sektory na terenie LGD Leader Suchy Las ma tradycję związaną z dużą aktywnością społeczną mieszkańców tego obszaru.


Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami


Teren Lokalnej Grupy Działania Leader Suchy Las związany jest z Gminą wiejską Suchy Las, położoną w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Obszar Lokalnej Grupy Działania stanowi ponad 6% powierzchni powiatu. Według danych z 31 grudnia 2006, obszar LSR zamieszkiwało 13 305 osób.

Dane charakteryzujące LGD Leader Suchy Las, w tym liczba ludności
Nazwa Typ gminy Powiat Liczba ludności
31.XII.2006 r.
Suchy Las wiejska poznański 13 305
RAZEM 13 305

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Pod względem geograficznym teren LGD należy do terenu Pojezierza Wielkopolskiego i położony jest na wysoczyźnie – Pojezierzu Poznańskim.

LGD Leader Suchy Las na tle województwa wielkopolskiegoPodział administracyjny województwa wielkopolskiego

Obszar

Wersja do druku Generuj PDF